کد خبر: 88756

نرخ بیکاری تا تابستان امسال به ١٠/۵ درصد و نرخ تورم تا مهرماه سال جاری به ۴٢ درصد رسیده است.

براساس اعلام مرکز آمار جمعیت ایران به ٨٣ میلیون نفر رسیده است

همچنین نرخ رشد جمعیت تا سال ٩۵ به ١/٢۴ درصد رسیده است

نرخ بیکاری تا تابستان امسال به ١٠/۵ درصد و نرخ تورم تا مهرماه سال جاری به ۴٢ درصد رسیده است.

 

ادامه اخبار