کد خبر: 88760

ظرفیت غنی‌سازی ما تا حدود ۹۵۰۰ سو افزایش یافته است.

کمالوندی: ۸۷ تا ۹۰ درصد به غنی‌سازی قبل از برجام نزدیک شده‌ایم

ظرفیت غنی‌سازی ما تا حدود ۹۵۰۰ سو افزایش یافته است.

۸۷ تا ۹۰ درصد به غنی‌سازی قبل از برجام نزدیک شده‌ایم.

اینکه تا چه حد به سمت یک میلیون سو می‌رویم بستگی به جواب دادن ماشین‌ها در آینده دارد. 

این، گام آخر نیست و گام‌های دیگر هم می‌تواند باشد. 

چهار گام برداشتیم و طرف مقابل باید به خودش بیاید.

فقط گام‌ها مربوط به مسائل فنی نیست و می‌تواند موضوعات دیگر باشد.

سازمان انرژی اتمی تا خروج از NPT را هم پیش‌بینی کرده بود.