کد خبر: 88762

جناب ایزدی! این یارانه که دولت بابتش بارها به ملت توهین کرده و هر ماه هنگام واریز، عزا می‌گیرد، حق مردم است.

اهانت جدید دولت به مردم

اکبر ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفته:

"تا امروز به اندازه کل دنیا به مردم یارانه داده‌ایم."

 جناب ایزدی! این یارانه که دولت بابتش بارها به ملت توهین کرده و هر ماه هنگام واریز، عزا می‌گیرد، حق مردم است.

مردمی که تورم چند برابر را تحمل میکنند، اخبار اختلاس‌ها و دزدی‌ها و سوءاستفاده‌ها را می‌شنوند و صبوری می‌کنند.

لطفا بابت این ۴۵ هزار تومان اینقدر سر مردم منت نگذارید.

 بد نیست مجموع کل اختلاسها و دزدیها را هم جمع بزنید تا ببینیم به اندازه کل چند دنیا می‌شود؟؟!

 

ادامه اخبار