کد خبر: 88767

در سفر دوروزه رئیس جمهور به کرمان وزیر اطلاعات به شهربابک، وزیر بهداشت به جیرفت و عنبرآباد، وزیر نیرو به زرند و کوهبنان، 'معاون رئیس جمهور در امور مجلس' به شهرستان‌های جنوبی و 'مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی' به شرق استان می‌آیند.

در سفر دوروزه رئیس جمهور به کرمان وزیر اطلاعات به شهربابک، وزیر بهداشت به جیرفت و عنبرآباد، وزیر نیرو به زرند و کوهبنان، 'معاون رئیس جمهور در امور مجلس' به شهرستان‌های جنوبی و 'مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی' به شرق استان می‌آیند.

پیش‌تر نمایندگان جنوب استان کرمان به دکتر واعظی، رئیس‌دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده بودند "اگر سفر دکتر روحانی فقط محدود به دو شهر استان باشد ما نمایندگان جنوب قطعا ایشان را در این سفر همراهی نخواهیم کرد”.