کد خبر: 88771

از ۲۴ میلیون رای سال ۹۶، الان روحانی ۲۴۰ هزار رای هم ندارد

 زیباکلام: آقای روحانی اگر برادر شما به زندان نیوفتاده بود، باز هم این حرف ها را می زدی؟

صادق زیبا کلام، فعال اصلاحطلب:

آقای روحانی اگر برادر شما به زندان نیوفتاده بود، باز هم این حرف ها را می زدی؟

از ۲۴ میلیون رای سال ۹۶، الان روحانی ۲۴۰ هزار رای هم ندارد

این فقط روحانی نبوده که سقوط کرده اصلاح طلبان هم دچار بحران شدند.

الان روحانی بیاید و از خاتمی اسم ببرد، کسی آن را باور نمی کند.

این رفتار  فقط یک فرصت طلبی سیاسی است.