رییس جمهور امروز در رفسنجان بارها از هاشمی رفسنجانی به عنوان "مرحوم" یاد کرد و در پایان سخنانش گفت:  آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نمرده و زنده است!

 آیا مغروق استخر فرح، به زعم روحانی، شهید محسوب می‌شود؟!