کد خبر: 88776

روحانی گفته: انتخاب را بدهیم دست مردم؛ لااقل بگذارید رنگ جنس را مردم انتخاب کنند

روحانی گفته: انتخاب را بدهیم دست مردم؛ لااقل بگذارید رنگ جنس را مردم انتخاب کنند

 بزرگوارا! مردم رنگ بنفش جنس شما را انتخاب کردند ولی مثل اینکه تقلبی از آب درآمده، حالا تکلیف چیست؟

میخواهید رنگ ریشتان را به رفراندم بگذاریم؟!

شاید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم حل شود.