کد خبر: 88777

در ترکیه ۱۰۰درصد خزانه‌شان از مالیات است ولی اینجا ۳۰درصد است. مردم باید همکاری کنند. مالیات می‌دهیم و آموزش، امنیت، بهداشت و‌ درمان و انرژی می‌گیریم

اذعان روحانی به بدتر شدن شرایط فروش نفت بعد از برجام

روحانی در کرمان:

 آبرویی که رسانه‌ای، فردی یا تریبونی از یک جمع یا یک فرد می‌برد را چگونه می‌توان بازگرداند؟

 در ترکیه ۱۰۰درصد خزانه‌شان از مالیات است ولی اینجا ۳۰درصد است. مردم باید همکاری کنند. مالیات می‌دهیم و آموزش، امنیت، بهداشت و‌ درمان و انرژی می‌گیریم

 سخت‌ترین سال‌ها در این ۴۱ سال همین روزهاست؛ چه زمانی بوده که برای فروش نفت این همه مشکل داشته باشیم؟ در زمان جنگ فقط ۲ هفته بر اثر بمباران خارک نتوانستیم صادر کنیم.