کد خبر: 88782

مقصر کسانی هستند که "تَکرار" کردند و حالا پشیمانند و راهی جز تحمل تا ۱۴۰۰ ندارند.

روحانی گفته: اگر کسی بیکار باشد خودش مقصر است....

 نه جناب پرزیدنت! شما که وعده ایجاد اشتغال و رفع بیکاری و رونق اقتصادی دادی، تقصیری نداری که با نگاه به غرب، وعده‌هایت محقق نشده.

 مقصر کسانی هستند که "تَکرار" کردند و حالا پشیمانند و راهی جز تحمل تا ۱۴۰۰ ندارند.