کد خبر: 88792

اعلام غافلگیرانه افزایش قیمت بنزین از سوی دولت با واکنش های تند مردم همراه شد. در برخی شهرها اعتراضات مردم باعث خسارت‌های سنگین به بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی شد.

معترضان در روز‌های پس از افزایش قیمت بنزین بیش از مکان دیگری به بانک‌ها حمله کردند. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام امنیتی تعداد بانک‌های تخریب شده فقط در استان فارس را بانک ذکر کرده بود، اما آماری از تعداد بانک‌های کل کشور در دست نبود.  از ۲۴ آبانماه تا امروز، بیش از ۱۰۰۰ شعبه بانک آسیب دیده که آمار بخشی از این تخریب به این صورت بوده است: ۱۲۰ شعبه متعلق به بانک ملت، ۱۰۰ شعبه بانک مسکن، ۲۰ شعبه پاسارگاد.

این مقام آگاه بانکی گفته در این اعتراضات به افزایش قیمت بنزین، بیشترین خسارت به بانک‌های دولتی وارد شد و بانک‌های مسکن و ملت و ملی از جمله بانک‌هایی بودند که بیشترین خسارت را دیدند.

این مقام آگاه خبر داده بخشی از اموال این بانک‌ها اعم از دستگاه‌های پوز و وسایل الکترونیکی نیز از بین رفته یا مفقود شده است. به گفته او اموال داخلی هر کدام از این بانک‌ها حدود ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

 در این ناآرامی‌ها تنها در خرم‌آباد ۴۶ خودپرداز بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شدند؛ همچنین ۳۶ شعبه بانک در سطح شهرستان خرم‌آباد دچار خسارت شدند و پنج شعبه در شهرستان خرم‌آباد به آتش کشیده شد که بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد دچار خسارت شدند.