کد خبر: 88801

از ساعاتی پیش اتصال اینترنت همراه نیز در استان کرمان برقرار شده

اینترنت همراه در کرمان وصل شد

از دقایقی پیش اتصال اینترنت همراه نیز در استان کرمان برقرار شده و شبکه های اجتماعی مختلف و همچنین تمامی سایت های داخلی و خارجی از طریق بسته های اینترنتی همراه در دسترس کاربران است.