کد خبر: 88808

ویروس آنفلوانزا به شدت مسری است و حداقل در 30 دقیقه از طریق دست های آلوده منتقل می شود

آنفلوانزا شدیدا مسری است؛ مراقب باشید

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت: ویروس آنفلوانزا به شدت مسری است و حداقل در 30 دقیقه از طریق دست های آلوده منتقل می شود

پایه اصلی کنترل این بیماری، شستشوی دست ها است

آنفلوانزا در تمام طول سال اتفاق می افتد، اما در فصول سرد سال شرایط انتقال ویروس بیشتر فراهم می شود که با رعایت بهداشت فردی و عمومی، می توان از انتقال این بیماری جلوگیری کرد