کد خبر: 88812

فتنه و آشوب آبان ۹۸ با درایت مردم و با از خود گذشتگی که از خود نشان دادند خاموش شد

فتنه و آشوب آبان ۹۸ با از خود گذشتگی مردم خاموش شد/دولت جلوی گرانی را بگیرد

امام جمعه کرمان گفت: 

*فتنه و آشوب آبان ۹۸ با درایت مردم و با از خود گذشتگی که از خود نشان دادند خاموش شد.

*در این مسئله مطالبی روشن شد که یکی از مطالب نشان داد که شبکه ملی اطلاعات‌ در کشور از ضرورت ‌است و بخشی از خدمات باید کامل شود که ما هیچ نیازی به خارج نداشته باشیم

*مسئولان جلو گرانی‌هاشی ناشی از افزای قیمت بنزین را بگیرند