کد خبر: 88813

زمان اجرای طرح با صدای بلند می گویند تا پایان سال افزایش قیمت نخواهیم داشت ...

شهرداری تهران علیه مردم!

زمان اجرای طرح با صدای بلند می گویند تا پایان سال افزایش قیمت نخواهیم داشت، ولی تنها با گذشت چند روز معاون شهرداری تهران حمایت خود را از گران شدن کرایه های تاکسی ها اعلام می کند.