کد خبر: 88814

نه چک زدیم نه چونه

شاه رو آوردیم به خونه

 تقی به توقی خورد بعضی‌ها فکر کردن جمهوری اسلامی سرنگون شد و سریع رفتن سراغ آرشیو خاک خورده و عکسهای شاه ملعون را بیرون کشیدن.

جناب! بوی کباب به مشامتان رسیده؟... خبری نیست... خر داغ میکنن....

جناب آقای علیزاده مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان

لطفا دست این سلطنت‌طلبان را از سفره فرهنگ نظام جمهوری اسلامی کوتاه کنید.

از کسی که دغدغه‌اش تبریک ولادت همسر و فرزند شاه ملعون باشد، چه توقعی می‌رود که فرصت انتشار نشریه به او داده شده؟

امثال مدیر این نشریه قرار است در جمهوری اسلامی چه فرهنگی را ترویج کنند؟ 

جبهه انقلاب اسلامی، متدینین، حوزویان، خانواده‌های شهدا و جانبازان سکوت نکنند.

 

ادامه اخبار