کد خبر: 88820

برخی فکر می کنند اگر ما با دشمن تعامل کنیم و در مقابل او کرنش کنیم راحت تر به نتیجه می رسیم.

فرمانده کل سپاه در بازدید از  پردیس نوآوری شهید تهرانی مقدم نیروی هوافضای سپاه:

برخی فکر می کنند اگر ما با دشمن تعامل کنیم و در مقابل او کرنش کنیم راحت تر به نتیجه می رسیم.

ساده ترین مسیر مقاومت است زیرا مسیر مقاومت مسیر نزول قدرت های الهی است. 

رای بدست آوردن استقلال کامل هیچ چیز جز قوی شدن راهگشا نیست و قدرت امروز در علم و فناوری نهفته است. 

تحریم برای نا توان کردن ما در حل مشکلاتمان و اگر نتوانیم مشکلات را حل کنیم باید به دشمن او متمایل شویم. 

 در دنیای امروز یا باید قدرتمند و خود اتکا بود و یا باید وابسته و ذلیل بود و راه سومی وجود ندارد. برای بدست آوردن استقلال کامل هیچ چیز جز قوی شدن راهگشا نیست و قدرت امروز در علم و فناوری نهفته است.

هویت هر کشوری بازدارندگی ترین قدرت آن کشور است