کد خبر: 10266

گمرک ایران طی بخشنامه ای به کلیه گمرکات کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده بنزین در سال ۹۲ را ۳۰ درصد، نفت سفید و گازوئیل را ۱۳.۴ درصد، نفت کوره را ۸.۶ درصد و سیگار را ۱۵ درصد اعلام کرد.

گمرک ایران طی بخشنامه ای به کلیه گمرکات کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای خاص را اعلام کرد.

بر اساس نامه علیرضا طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی به محمدرضا نادری معاون امور گمرکی گمرک ایران، نرخ مالیات بر ارزش افزوده بنزین در سال ۹۲ معادل ۳۰ درصد اعلام شده است.

همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده نفت سفید و گازوئیل ۱۳.۴ درصد، نفت کوره ۸.۶ درصد و سیگار ۱۵ درصد اعلام شده است. در این بخشنامه مالیات ارزش افزوده انواع بنزین و سوخت هواپیما در سال جاری ۳۰ درصد تعیین شده است که ۲۰ درصد مالیات و ۱۰ درصد آن عوارض سهم شهرداری ها است.

نرخ مالیات ارزش افزوده دیگر کالاها طبق قانون برنامه پنجم توسعه در سال جاری ۶ درصد است.