کد خبر: 10912

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با برگزاری جلسات متعدد این ستاد در هفت سال اخیر و پیگیری های بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک ها از ۱۸ و ۲ دهم درصد به ۱۴ و ۷ دهم درصد رسیده است.

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در پایان نشست اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به دهم اردیبهشت سالروز صدورفرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰، گفت: بانک مرکزی از محورهای اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه در این نشست بانک مرکزی گزارش جامعی درباره اقدامات مبارزه با مفاسد در حوزه بانکها ارائه کرد، اظهارداشت: این گزارش شامل سه محور اصلی شناسایی نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی و گردش مالی، نظارت بر نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی و نظارت بر نقاط آسیب پذیر در مراکز تصمیم گیری اقتصادی و مالی است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، عوامل عمده تأثیرگذار در بروز فساد اقتصادی را از دیگر محورهای گزارش بانک مرکزی برشمرد.

میرتاج الدینی، شفاف نبودن فعالیتها و مقررات اقتصادی، سهم بالای بازار غیررسمی پول، رانت خواری و سوداگری در بازارهای غیرمولد را از جمله عواملی دانست که در ایجاد فساد اقتصادی موثر بوده و مورد توجه مسئولان بانک مرکزی نیز قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ایجاد سامانه های پایشی الکترونیکی و فناوری اطلاعات را از اقدامات مهم بانک مرکزی برای شفاف سازی و جلوگیری از هرگونه فساد در جریان گردش مالی اعلام کرد.

میرتاج الدینی افزود: این بانک توانسته است اغلب سامانه های پایشی و الکترونیکی برنامه ریزی شده را راه اندازی کند.