کد خبر: 10927

پیمانکاران و سازندگان به منظور مقابله با تحریم های درونی و بیرونی، صندوق پیمانکاران انرژی با هدف تامین منابع مالی و اعتباری پروژه های اولویت دار عمرانی صنعت نفت و گاز تاسیس می می کنند.

با افزایش تحریم های بین المللی علیه صنعت نفت و گاز ایران، به منظور تسریع در تامین منابع مالی و اعتباری مورد نیاز طرح ها و پروژه های اولویت دار عمرانی و به ویژه نفت و گاز، صندوق پیمانکاران انرژی ایران تاسیس خواهد شد.

در شرایط فعلی تامین منابع مالی کالا و تجهیزات مورد نیاز طرح های صنعت نفت به مهمترین پاشنه آشیل توسعه لوکوموتیو اقتصاد کشور تبدیل شده است به طوری که آمارهای رسمی نشان می دهد که به طور متوسط سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار کالا در صنعت نفت خریداری می شود.

بر این اساس با توجه به محدودیت منابع مالی در سطح صنعت نفت، پیمانکاران ایرانی به مظنور سامان دهی بیشتر ساز و کار تامین منابع مالی و اعتباری، تاسیس و راه اندازی صندوق انرژی را در دستور کار قرار داده اند.

پیمانکاران صنعت نفت در حالی قرار است اساسنامه این صنوق را چند روز آینده تصویب و مراحل قانونی عملیاتی کنند که رستم قاسمی وزیر نفت سال گذشته از پیشنهاد تاسیس صندوق حمایت از سازندگان صنعت نفت در قالب لایحه بودجه سال ۹۲ به مجلس خبر داده بود.

از سوی دیگر با توجه به کاهش ردیف بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ دولت و وزارت نفت، پیمانکارانی ایرانی مهمترین هدف از تاسیس این صندوق را تامین منابع مالی پروژه های اولویت دار کشور عنوان می کنند.

در همین حال ممنوع شدن صدور مجوزهای اوراق مالی از سوی سازمان های دولتی، بانکها و موسسات خصولتی در بودجه سال ۱۳۹۲، موظف شدن بانکها به کاهش سهام خود به کمتر از ۱۰ درصد در بنگاه هایی که مستقیم و غیرمستقیم در کنترل دارند انگیزه پیمانکاران صنعت نفت برای راه اندازی این صندوق انرژی را دو چندان کرده است.

در نهایت با توجه به سه قفله شدن خزانه برخی از بانک های داخلی بر روی پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت از یک سو و تحریم مبادلات جهانی نقل و انتقال منابع مالی بر روی پروژه های نفت و گاز ایران، پیش بینی می شود تاسیس این صندوق پیمانکاران انرژی به برگ برنده جدیدی برای مقابله با تحریم های نفتی تبدیل شود.

در حال حاضر به طور متوسط سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار انواع کالا و تجهیزات در طرحهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور مورد استفاده قرار می گیرد که پیش بینی می شود تا پایان سالجاری سهم داخل از فروش کالا به وزارت نفت از مرز ۱۲ میلیارد دلار عبور کند.

ادامه اخبار