کد خبر: 13637

یارانه نقدی اردیبهشت ماه بامداد ۲۲ اردیبهشت به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

بر اساس اعلام سازمان هدفمندی، یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مرحله بیست و هفتم از روز یکشنبه هفته آینده قابل برداشت است.

با واریز این مرحله و با در نظر گرفتن یارانه ۲۸ هزار تومانی نان، همچنین کمک جبرانی ۸۵ هزار تومانی دولت، هر ایرانی از ابتدای هدفمندی یارانه ها تا کنون حدود یک میلیون و ۳۴۵ هزار تومان یارانه نقدی دریافت کرده است.

اکنون ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی یارانه نقدی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می کنند و با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق در سال جاری میزان یارانه نقدی افزایش نمی یابد.

بر این اساس کمیسیون تلفیق رقم ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را برای پرداختی یارانه نقدی اختصاص داده است و با توجه به کاهش منابع اختصاص یافته به یارانه نقدی نسبت به سال گذشته یا بخشی از افراد از دریافت یارانه نقدی حذف می شوند و یا میزان یارانه نقدی کاهش می یابد.