کد خبر: 15023

معاون وزیر راه و شهرسازی از سربلندی ایران در دومین مرحله جهانی بازرسی از امنیت هواپیمایی توسط کارشناسان ایکائو خبر داد و گفت: با کسب نمره مطلوب در بازرسی امنیتی ایکائو، ایران در فهرست ۱۰کشور برتر جهان در حوزه امنیت هواپیمایی کشوری قرار گرفت.

خلبان حمیدرضا پهلوانی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی بازرسی جهانی سال ۲۰۰۳ توسط ایکائو، دومین مرحله از بازرسی فوق به مدت ۱۰ روز از امنیت هواپیمایی کشوری ایران به عمل آمد که با نتایج حاصله بار دیگر برگ زرینی در تاریخ هواپیمایی کشوری ایران رقم زده شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: براساس گزارش نهایی بازرسان ایکائو از ۱۵۵ کشور مورد بازرسی میزان عدم انطباق با استانداردهای بین المللی عدد میانگین ۷۴/۳۱ را نشان می دهد که با افتخار کشور ایران عدد میانگین ۸۵/۲۱ را کسب کرده است.

وی افزود: بازرسی ایکائو نشان می دهد، وضعیت امنیت هواپیمایی ایران در مقایسه با میانگین نرم جهانی به طور متوسط ۱۰درصد مطلوب تر است و از ۸ عنصر اصلی مورد بازرسی، در ۷ عنصر وضعیت امنیت صنعت مطلوب تر از میانگین جهانی اعلام شده است.

خلبان پهلوانی با بیان اینکه اولین و مهمترین عنصر مورد بازرسی مربوط به قوانین داخلی کشورها است، گفت: بازرسی مذکور به منظور اطمینان از چگونگی اجرای کنوانسیون شیکاگو و دیگر کنوانسیون های بین المللی از سوی کشورهای عضو با قوانین داخلی کشورها صورت گرفته است.

رئیس سازمان هواپیمای کشوری اظهارداشت: تدوین برنامه ملی امنیت هواپیمایی کشوری و اطمینان از صلاحیت به کارگیری نیروی انسانی توسط جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای فعالیت های امنیتی براساس الزامات ایکائو از جمله مواردی است که توسط کارشناسان ایکائو مورد بازرسی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ضمایم پیمان شیکاگو (انکس های ICAO) حاوی مقررات بین المللی هواپیمایی کشوری است که بصورت مقررات توصیه شده طبق ماده ۳۷ پیمان شیکاگو توسط ICAO تهیه و منتشر می شود.

وی افزود: انکس ۱۷ پیمان مذکور حاوی مقررات بین المللی در خصوص امنیت هوایی است که تمامی موارد امنیتی از جمله بازرسی امنیتی فرودگاه ها، شرکت های هواپیمایی، سایر فعالان حوزه صنعت هوانوردی غیر نظامی و وضع مقررات در مورد امنیت هواپیمایی را شامل می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در بازرسی مذکور که در سال گذشته انجام شد، تمامی حوزه های مربوط به امنیت هوانوردی در ابعاد نظارت و اجرایی ممیزی شد و فرودگاه امام (ره) به عنوان پایلوت مورد پایش قرار گرفت.

خلبان پهلوانی اظهار داشت: در طول مدت بازرسی بیش از ۳۷۰۰ سوال از سوی بازرسان در حوزه های مختلف مطرح شد که تنها ۱۶ مورد عدم تطابق با استانداردهای مورد نظر ایکائو وجود داشت که این موارد در گزارش بعدی براساس اقدامات اصلاحی رفع شد.