کد خبر: 16133

سازمان جهانی کار اعلام کرد: ۱ میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه از طریق بخش کشاورزی فعالیت دارند، با این حال توجه به تجارت کشاورزی در این کشورها در حال افزایش است.

  سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره تاثیر تجارت کشاورزی در بازار کار اعلام کرد: کتاب جدید نقش تجارت کشاورزی در ایجاد اشتغال و کاهش فقر در سراسر جهان توسط ILO ویرایش شد که تاکید دارد تجارت کشاورزی می تواند فرصتی برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر در سراسر جهان باشد.

در این کتاب بر لزوم در اولویت قرار گرفتن سیاست های توسعه کشاورزی تاکید شده و توسط کمیسیون اروپا و سازمان بین المللی کار مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها از این پروژه نشان می دهد ارتباط قوی بین کاهش فقر از یکسو و تولید محصولات کشاورزی موثر و تجاری از سوی دیگر وجود دارد.

همچنین به این مسئله که کشاورزی می تواند منجر به ایجاد فرصت های شغلی در اقتصاد شود نیز پرداخته شده است. هم اکنون ۱ میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه در مشاغل کشاورزی استخدام هستند و در این کشورها ۴۸ درصد نیروی کار از این طریق تحت پوشش قرار دارد.

کشورهای در حال توسعه در حال حاضر برای ۳۷ درصد از تجارت خود بر پایه کشاورزی حساب باز کرده اند که این میزان در سال ۲۰۰۰ به میزان ۳۰ درصد بوده است. در حال حاضر ۹۶ درصد از کارگران کشاورزی در گواتمالا درآمد کمتر از حداقل دستمزد دارند؛ بنابراین ارتباط بین تجارت و شغل در بخش کشاورزی مستلزم کاهش فقر و به کارگیری استراتژی های توسعه ای گسترده است.

علاوه بر اینکه در این کتاب یک سری از مطالعات موردی در کشورها وجود دارد، بررسی هایی درباره اثرات اشتغال کشاورزی در سطح منطقه ای و جهانی وجود دارد. همچنین این کتاب تلاش می کند برای چگونگی تغییر در بهره وری، امنیت غذایی، مهاجرت از روستا به شهر، مهارت ها و تاثیر مقررات داخلی بر ارتباط بین تجارت و اشتغال کشاورزی را مطرح کند.

در قالب این کتاب پیش بینی کاهش اشتغال کشاورزی در کشورهای توسعه یافته در حدود ۰.۶ درصد و افزایش در حدود ۰.۲۵ درصد در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. با این حال، تجارت کشاورزی می تواند یک فرصت برای توسعه و ایجاد اشتغال باشد.