کد خبر: 17208

با اتمام بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۲ سقف منابع بودجه با رشد ۴۳ درصدی نسبت به منابع بودجه سال گذشته ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر ۲۳۶ هزار و ۴۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شامل منابع عمومی بالغ بر ۲۱۰ هزار و ۴۳۸ میلیارد و ۱۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۵هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش ایسنا، تعیین سقف درآمدی ۲۳۶ هزار میلیاردی لایحه بودجه توسط مجلس در حالی است که دولت پیش از این، رقم ۱۶۸ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد کرده بود و نسبت به افزایش سقف منابع بودجه از انتقاد داشت. به طوری که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اعلام کرده بود که منابع بودجه ۹۲ واقعی است و در صورتی که در صحن علنی میزان منابع بودجه افزایش یابد در مقابل ممکن است مصارف اجتناب ناپذیری تعریف شود که دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی را متوقع کند که در نتیجه مشکلاتی ایجاد می شود.

این در حالی است که در سال گذشته منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بالغ بر ۱۶۴ هزار و ۴۱۷ میلیارد و ۷۰۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است که ۱۴۴هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۹۰۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آن منابع عمومی و ۲۰ هزار و ۱۴۷میلیارد و ۷۹۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.

ادامه اخبار