کد خبر: 24278

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را منفی ۱.۱ درصد پیش بینی و اعلام کرد اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج خواهد شد و رشد مثبت ۰.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.

  بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به « دورنماهای اقتصاد جهانی» رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را منفی ۱.۹ درصد اعلام کرد.

بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی رشد منفی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ کمتر خواهد شد و در سال ۲۰۱۴ رشد مثبت اقتصاد ایران ازسرگرفته خواهد شد. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را منفی ۱.۱ درصد پیش بینی کرده است که کمتر از رقم منفی ۱.۹ درصدی سال قبل از آن است.

بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج خواهد شد و رشد مثبت ۰.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول نیز در گزارشی که اویل سال ۲۰۱۳ منتشر کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ را منفی ۱.۳ درصد اعلام و این رقم برای سال ۲۰۱۳ را مثبت ۱.۱ درصد پیش بینی کرده است.

بانک جهانی همچنین تراز حساب های جاری ایران در پایان سال ۲۰۱۲ را منفی ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور اعلام کرده و از احتمال افزایش این رقم به منفی ۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۳ و منفی ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۴ خبر داده است.

این گزارش کاهش رشد اقتصادی ایران در سال گذشته و امسال را ناشی از تحریم های غرب علیه ایران دانسته و نوشته است وضعیت اقتصادی ایران همچنان در شرایط ضعف باقی می ماند مگر آن که این کشور به راه حلی با غرب بر سر لغو تحریم ها دست یابد.