کد خبر: 2449

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز جهت تامین نظر شورای نگهبان لایحه سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را اصلاح و تصویب کردند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان بعد از بررسی و رفع ایراد در کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی مطرح شد که اصلاحیه این لایحه با ۱۲۳ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

بر این اساس به انتهای بند الف عبارت زیر الحاق می شود:

مبالغ زیر از محل تنخواه مذکور برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد در صد تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می شود.

۱- مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال بابت هزینه های اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور

۲-مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان

۳-مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی

تبصره: در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقف های مذکور مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال از وزارت کشور و ۲۰۰ میلیارد ریال از شورای نگهبان کسر می شود.

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با ۱۵۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع یک تبصره به ذیل ماده واحده بودجه سه دوازدهم اضافه کردند.

در این تبصره آمده است با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دولت موظف است از تاریخ ۱/۱/۹۲ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.