کد خبر: 3089

در ۱۱ ماهه ۹۱ انجام شد:

واردات انواع خودروی سواری به کشور در ۱۱ ماهه سال جاری با رشد ۸.۱ درصدی به ۳۸ هزار و ۳۹۹ دستگاه رسید.

براساس تازه ترین آمار گمرک ایران در ۱۱ ماهه امسال ارزش واردات انواع خودروی سواری نیز با رشد ۲۵.۸ درصدی بالغ بر ۹۳۲ میلیون دلار شد. همچنین وزن خودروهای وارداتی هم ۹.۵ درصد بیشتر شده و به ۶۳ هزار تن رسید.

میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی ۱۱ ماهه ۱۳۹۱ مبلغ ۲۴ هزار و ۲۶۷ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۶.۳ درصدی را نشان می دهد.

امارات، کره جنوبی و کویت سه مبدا اصلی واردات خودرو به ایران در ۱۱ ماهه امسال بودند، اگرچه سهم فقط دو کشور امارات و کره جنوبی از واردات خودروی ایران به حدود ۸۵ درصد رسید.
پیش بینی می شود با توجه به روند کنونی تا پایان سال ارزش واردات خودروی ایران از مرز یک میلیارد دلار فراتر برود.

همچنین آمار گمرک ایران نشان می دهد که در ۱۱ ماهه امسال صادرات خودروی کشور از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱۷۰.۶ و ۲۰۴.۶ درصد افزایش یافته و به ۴۹ هزار و ۹۵۲ دستگاه و ۲۹۴ میلیون دلار رسید.

میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ ۵۸۸۵ دلار بود که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۲.۵ درصدی را نشان می دهد.

در این مدت عراق مقصد ۹۸.۳ درصد از خودروهای صادراتی ایران بود. تعداد اندکی خودرو نیز به بازارهایی مانند آذربایجان و اوکراین صادر شد