کد خبر: 3240

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: معتقدم کلیت این موضوع که فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲ اجرا شود یا خیر به این بر می گردد که دولت دهم و یازدهم چه برنامه ای در شاخص های کلان اقتصادی خواهد داشت. آیا می خواهد مدیریت ارز را رها کند یا آن را مدیریت کند. معتقدم در شرایط فعلی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به صلاح مردم نیست.

مسعود میرکاظمی اظهار داشت: عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در دو سال گذشته خوب نبوده است و ما در شاخص های کلان اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی به جایگاه مطلوب نرسیدیم.

وی گفت: مدیریت نظام ارزی و بانکی کشور قابل قبول نبود و جای حرف و حدیث بسیار داشت. تولید باید مورد حمایت قرار می گرفت، اما چنین نشد.

میرکاظمی گفت: حمایت از تولید یعنی تسهیل فضای کسب و کار که به دنبال آن شرایط اقتصادی تثبیت می شود اما در طی دو سال گذشته گزارشاتی به مجلس رسیده که هیچکدام از این شاخص ها به خوبی مدیریت نشده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در خصوص ادعای دولت مبنی بر ایجاد شش میلیون شغل در ۷ سال گذشته گفت: اگر برای شش میلیون شغل کد بیمه گرفته باشند این حرف قابل قبول است اما تا آنجا که ما خبر داریم چنین چیزی نبوده است.

وی درباره کسری بودجه در هدفمندی یارانه ها دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها از بودجه جاری برداشت و به مردم پرداخت کرد تا این کسری را جبران کند. اعداد و ارقام آن هم مشخص است حتی وزارت اقتصادی هم گزارشاتی داد که همین تاثیر را تایید می کند.

میرکاظمی در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز گفت: این موضوع باید در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بحث قرار گیرد. دولت پیشنهاد درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی داده است که کسب آن از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به این معناست که قیمت حامل های انرژی باید افزایش مورد توجهی داشته باشد. هر چند در شرایط فعلی نیز آن چه به مردم پرداخت می شود بیش ا ز۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت آن را از منابع دیگر تامین می کند.

وی گفت: بعید می دانم چنین پیشنهادی در مجلس تصویب شود. معتقدم کلیت این موضوع که فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲ اجرا شود یا خیر به این بر می گردد که دولت دهم و یازدهم چه برنامه ای در شاخص های کلان اقتصادی خواهد داشت. آیا می خواهد مدیریت ارز را رها کند یا آن را مدیریت کند. معتقدم در شرایط فعلی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به صلاح مردم نیست.