کد خبر: 3917

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال جاری یک میلیون و ۷۱ هزار واحد مسکن مهر به بهره برداری می رسد، گفت: سال گذشته یک میلیون و ۸۵ هزار و ۹۴۵ واحد مسکن مهر به افتتاح رسید.

  ابوالفضل صومعلو در خصوص افتتاح واحدهای مسکن مهر در سال گذشته، اظهار داشت: در سال گذشته ۲۷۷ هزار و ۱۱۳ واحد مسکن مهر به افتتاح رسید و ۳۷۷ هزار و ۶۲۰ واحد هم آماده افتتاح شد که در مجموع افتتاح های سال گذشته به یک میلیون و۸۵ هزار و ۹۴۵ واحد می رسد.

وی با بیان اینکه افتتاح های سال گذشته معادل با ۵۱ درصد از برنامه تعیین شده است، گفت: در سال جاری و براساس برنامه پیش بینی شده ۳۴۳ و ۶۵۷ واحد به بهره برداری می رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال جاری یک میلیون و ۷۱ هزار واحد به بهره برداری می رسد، افزود: تاکنون حدود ۹۰ درصد از این واحدها از مرحله اسکلت و سقف عبور کرده اند و نزدیک ۸۰ درصد هم در مرحله سفت کاری قرار دارند که پیش بینی می شود تا پایان شهریورماه این واحدها به افتتاح برسد.

صومعلو با تاکید بر اینکه تاکنون ۲ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۵۱۷ واحد مسکن مهر شهری ساخته شده است، بیان کرد: از این تعداد ۸۷ هزار و ۵۵۵ واحد قبل از سال ۹۰ به افتتاح رسید و مابقی این واحدها هم در سال گذشته و در سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه دو نوع فرآیند واگذاری را پیگری می کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر پایان کار ۷۳۹ هزار و ۵۵۸ واحد مسکن مهر از شهرداری ها گرفته شده است که تاکنون ۴۸۳ هزار و ۵۳۹ واحد دفترچه فروش اقساطی را دریافت کرده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بیشترین وزن ارزیابی برای استان ها را فعالیت آنها در صدور دفترچه قرار دادیم تا اقساط پرداخت شود و گردش مالی در این حوزه اتفاق بیافتد.