کد خبر: 3989

رییس سازمان نوسازی شهر تهران بدترین اتفاق سال ۹۱ در حوزه نوسازی بافت های فرسوده را «شوک بازار مسکن» عنوان کرد و گفت: تحولاتی که در قیمت مصالح و در نتیجه هزینه تمام شده مسکن رقم خورد، موجب کندی روند نوسازی بافت های فرسوده در سال گذشته شد.

علیرضا جعفری با بیان اینکه در سال گذشته تسهیلات بانکی و حمایت های دولتی از نوسازی بافت های فرسوده به صورت تمام و کمال انجام نشد، اظهار کرد: این مسئله نیز در کاهش میزان نوسازی بافت های فرسوده تاثیرگذار بود.

وی در عین حال به تغییرات رویکرد سازمان نوسازی شهر تهران اشاره کرد و گفت: در سال ۹۱ بهترین اتفاق در عرصه نوسازی بافت های فرسوده در بسترسازی مدیریت اجتماعی در این حوزه بود که در نتیجه تغییر رویکرد دفاتر خدمات نوسازی حاصل شد.

رییس سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: پیش از سال ۹۱ شرکت های نوسازان و دفاتر تسهیلگری رویکرد قابل قبولی در نوسازی بافت های فرسوده اتخاذ نکرده بودند، اما در طول یک سال اخیر مقدمات توسعه اجتماعی در نوسازی بافت های فرسوده رقم خورد، به طوری که خدمات دفاتر نوسازی معطوف به تشویق مردم به مشارکت در نوسازی بافت های فرسوده شد.

جعفری پیش بینی کرد که با تغییر رویکردی که در سال گذشته رخ داد، در سال ۹۲ شاهد یک جهش بزرگ در حوزه مشارکت اجتماعی در نوسازی بافت های فرسوده باشیم.

ادامه اخبار