کد خبر: 42

مدیرکل نظارت فنی بیمه مرکزی گفت: افرادی که به تازگی بیمه نامه شخص ثالث خود را دریافت و یا تمدید کرده اند، با توجه به افزایش نرخ دیه تنها تا ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۲ فرصت دارند تا الحاقیه خود را دریافت کنند.

مفید امینی اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ دیه و تعیین قیمت های جدید بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی مردم از این پس برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث با قیمت جدید حق بیمه پرداخت خواهند کرد.

مدیر کل نظارت فنی بیمه مرکزی درباره افرادی که به تازگی بیمه نامه خود را تمدید کرده اند نیز گفت: این افراد تا ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۲ که مصادف با اول ماه رجب که ماه حرام محسوب می شود فرصت دارند الحاقیه برای بیمه نامه خود دریافت کنند چرا که از آن تاریخ به بعد دیه در ماه حرام ۱۵۲ میلیون تومان محاسبه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: مردم هر چه زودتر برای دریافت الحاقیه خود اقدام کنند و این کار را به روز های آخر نسپارند، چرا که ممکن است در روزهای پایانی اردییهشت ماه فراموش کرده و یا سیستم درست عمل نکند و آنها به مشکل بر بخورند.