کد خبر: 46809

طی ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ چهل درصد از صادرات کالا از طریق سه گمرک عسلویه، شهیدرجایی و پتروشیمی بندرامام خمینی انجام شد و در این مدت فعال ترین گمرکات کشورمان در امر صادرات غیرنفتی شناخته شدند.

به گزارش افکارنیوز ، براساس آمار دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک طی ۶ ماهه سال ۹۲،۳ میلیون و ۴۶۸ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار از گمرک منطقه ویژه عسلویه صادر شده است.

پس از عسلویه، گمرک شهیدرجایی با ۱۲ میلیون و ۳۳۴ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفت.

همچنین در مدت یاد شده پس از گمرک عسلویه و گمرک شهیدرجایی بیشترین میزان صادرات به ترتیب به گمرکات پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) ، گمرک تهران، مشهد، شهیدباهنر، منطقه ویژه بوشهر، بندر امام خمینی (ره) ، اراک و اصفهان اختصاص داشت.

براساس این گزارش در این مدت ۶۴ درصد وزن و ۶۵درصد از ارزش صادرات کل کشورمان از ده گمرک یاد شده صادر شده است و سایر گمرکات کشورمان طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۲ حدود ۳۵ درصد وزن و ۳۵ درصد ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده اند.