کد خبر: 4726

معاون برنامه ریزی استاندار تهران گفت: پرداخت یارانه ها در سه ماهه نخست امسال ادامه دارد و بدون تغییر به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

نعمت الله ترکی، درباره وضعیت رفاه و فقر شهروندان تهرانی در سالی که گذشت، گفت: اعلام چنین شاخصی نیازمند منابع و مصارف خانوار است. به این معنا که میزان منابع و مصارف باید به صورت روزانه ارزیابی شود تا سرانه درآمد مصرف خانوار نیز مشخص شود.

وی افزود: در سال ۹۱ اگر سرانه درآمد سالانه را ۱۶ میلیون تومان برای خانوار سه نفره در نظر بگیریم، به طور میانگین می توان گفت این خانوار در شهر تهران زندگی مطلوبی دارند، اما اگر منابع و سطح مصارف را در نظر بگیریم، در این صورت نمی توان گفت رفاه برای خانوارها وجود دارد یا وضعیت مطلوب است!

ترکی  درباره اینکه در سال ۹۱ به علت افزایش قیمت های عمومی، پس انداز از سبد خانوارهای تهرانی به ویژه کارمندان حذف شد، نیز گفت: هزینه های مصرف در سال ۹۱ بالا بود لذا نمی توان پس انداز را در سبد خانوار دید چرا که علی رغم افزایش درآمد، به علت افزایش قیمت ها، مصرف نیز افزایش یافت.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران درباره پرداخت یارانه ها نیز گفت: پرداخت یارانه ها در سال ۹۲ نیز ادامه دارد و بدون تغییر به حساب سرپرستان خانوار پرداخت خواهد شد.