کد خبر: 47694

کشاورز هم کشاورزهای ژاپنی که هم کار می کنند و برداشت و هم هنرمندانه تلاش می کنند تا از دسترنج خود بهره ببرند.

به گزارش افکارنیوز ، آنچه می بینید بخشی از هنرمندی کشاورزان استان کاگاوای ژاپن است که در فصل دروی محصول انجام داده اند. آنها برای این کار فستیوال محلی راه انداخته و توریست نیز جذب کرده اند. حیوانات، دایناسورها و اشیای جنگی و… را به تصویر کشیده اند.