کد خبر: 50103

واردات بی موقع و بی رویه برنج نه تنها در پایداری تولید و رسیدن به خودکفایی خلل ایجاد می کند، بلکه تیشه به ریشه سفره مردم نیز می زند و همچنین قدرت مافیای دلالی، باعث شده قانون انتزاع که مدیریت کشاورزی از مزرعه تا سفره را ساماندهی می کند تاکنون اجرا نشود.

به گزارش ا فکارنیوز ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مازندران نقش بسیار مهمی در تولید و خودکفایی محصول استراتژیک برنج در کشور ایفا می کند، به طوری که این استان از نظر سطح و تولید در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

عظیمی افزود: در سال جاری کیفیت و تناژ تولید در واحد سطح افزایش قابل توجهی یافته است و همچنین به رغم اینکه پیش بینی می شد سطح زیر کشت دوم برنج ۸۰ هزار هکتار باشد، این میزان با توجه به دلایلی به ۸۷ هزار هکتار رسید.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته توصیه فنی و همچنین توسعه مکانیزاسیون و تکنولوژی در برداشت برنج و همچنین قیمت مناسب آن، باعث شده که کشاورزان رغبت بسیار زیادی برای توسعه کمی و کیفی این محصول استراتژیک داشته باشند.

عظیمی ادامه داد: قیمت مناسب برنج در سال جاری باعث اقتصادی تر شدن و انگیزه بیشتر برنجکاران شمال شده است و با توجه به وضعیت آبی مازندران، مشکلی بابت توسعه کشت این محصول راهبردی در استان وجود ندارد.

وی با اشاره به واردات بی رویه و بی موقع برنج نیز تصریح کرد: واردات بی رویه و بی موقع برنج بزرگ ترین تیشه به ریشه برنج را می زند و همچنین باعث می شود این محصول که نقش پررنگی در سفره مردم دارد، تهدید شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: واردات بی رویه باعث می شود که پایداری تولید در معرض خطر قرار گیرد و همچنین رسیدن به خودکفایی که در حال گام برداشتن در آن هستیم، به مخاطره بیفتد و پولی که باید به جیب تولیدکننده داخلی برود، به جیب کشاورزان هندی و غیره برود.

عظیمی با اشاره به قدرت خیره کننده مافیای دلالی تأکید کرد: به طور مثال هر کیلوگرم نارنگی درجه دو ساری ۵۰۰ تومان است که همان محصول در ستاری تهران چهارهزار و ۵۰۰ تومان -که خود بنده نیز شاهد آن بودم- به فروش می رود.

وی اظهار داشت: یکی از بزرگ ترین مشکلات اقتصاد کشاورزی کشور به مافیای دلالی برمی گردد، چرا که درآمد آن باید بابت کار، خدمات و تولید باشد و سود افسانه ای دلال ها معلوم نیست بابت چه چیزی است!

عظیمی همچنین گفت: اجرایی شدن قانون انتزاع که مدیریت کشاورزی را واحد می کند، می تواند بزرگ ترین خدمت به کشاورز و کشاورزی باشد، اما یکی از فاکتورهایی که باعث شده این قانون تاکنون اجرا نشود، قدرت مافیای دلال ها است، چرا که با اجرا شدن آن، خسارت فراوانی متحمل خواهند شد و سود غیرمعقول آنها به خطر می افتد.