کد خبر: 5193

بهمن ۹۱ با انعقاد بیش از ۱۳ هزار قرارداد رکوردار بیشترین تعداد پیش فروش خانه بود و فروردین ۹۱ با انعقاد حدود ۴۰۰۰ قرارداد، کمترین میزان پیش فروش خانه را در سال گذشته را به خود اختصاص داد.

  درحالی که سه ماه پایانی سال گذشته شاهد نوسانات قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور بودیم، آمارهای پیش فروش مسکن بیش از ۹ ماه دیگر سال بود که نظرات متفاوتی مبنی بر موازی بودن افزایش قیمت و افزایش ثبت قراردادها وجود دارد.

شاید افزایش روز افزون قیمت مسکن، کاهش توان مالی متقاضیان مسکن و ترس از گران تر شدن ملک در سال جدید از دلایل افزایش تعداد پیش فروش ها بوده است اما در مقایسه آمار پیش فروش مسکن کشور بیشترین تمایل به پیش خرید مسکن در دو ماه بهمن و اسفندماه بوده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی اتحادیه کشوری مشاوران املاک، تعداد پیش فروش های سال گذشته نشان از افزایش تعداد قراردادها در نیمه دوم سال دارد و در نیمه اول سال که قیمت مسکن از ثبات بیشتری برخوردار بود تعداد قراردادهای پیش فروش نیز کمتر بوده است.

بیش از ۹۰ هزار قرارداد پیش فروش مسکن در سال گذشته منعقد شد که به ترتیب بهمن، اسفند و دی ماه بیشترین تعداد ثبت قرارداد پیش فروش را به خود اختصاص داده اند.