کد خبر: 5242

خسروی گفت: در حال حاضر بهترین زمان برای خرید مسکن و سرمایه گذاری در این بخش فراهم شده است.

مصطفی قلی خسروی، با بیان اینکه ثبات بازار مسکن در گرو ثبات بازار ارزی کشور است، گفت: در صورتی که بازار ارزی به یک نرخ ثابت برسد، می توان به آرامش بازار مسکن امیدوار بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری، افزود: ثبات ارزی و کاهش میزان تورم در تثبیت بازار مسکن موثر است.
خسروی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر بهترین فرصت برای خرید مسکن در بازار داخلی است.

وی در ادامه تصریح کرد: بسیاری از مسئولان با تلاش در زمینه انرژی هسته ای و سیاسی، سعی در به ثبات رسیدن بازار ارزی دارند.

خسروی خاطرنشان کرد: بسیاری از مسئولان با افزایش میزان تولید، سعی دارند بازار مسکن را در سال ۹۲ به ثبات برسانند.