کد خبر: 59996

بودجه در نظر گرفته شده سال ۹۳ برای وزارت راه و شهرسازی ۴۶ میلیارد و ۵۰۳ میلیون و ۹۸۳ هزار میلیون ریال است که از این میزان بیش از پنج میلیارد ریال برای بخش مسکن در نظر گرفته شده است.

به گزارش افکارنیوز ، از بودجه منابع لایحه بودجه بالغ بر هفت میلیون و ۸۳۲ هزار و ۳۹۸ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریالی سال آینده که امروز از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده پنج میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۲۶۴ هزار میلیون ریال متعلق به سازمان ها و شرکت های فعال در بخش مسکن و شهرسازی است.

در برنامه بودجه ۹۳ متشکل از هزینه های عمومی و اختصاصی، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی برای هر وزارتخانه مشخص شده است.

براین اساس، بودجه در نظر گرفته شده برای یکسال وزارت راه و شهرسازی نزدیک به ۴۷ میلیارد ریال است.

بودجه در نظر گرفته شده برای بخش های مسکن و شهرسازی هفت سازمان زیرمجموعه و اصلی، شامل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، کمک های اعتباری تامین مسکن، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران می شود.

بودجه مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ۲۵۴ هزار میلیارد ریال و بودجه وزارت راه و شهرسازی در بخش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز ۳۲۶ هزار و ۱۷۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

هم چنین بودجه وزارت راه و شهرسازی در بخش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی معادل ۱۱۲ هزار و۹۰۰ میلیون ریال و بودجه این وزارتخانه در بخش کمک های اعتباری تامین مسکن معادل ۳۰ هزار و ۴۸۱ میلیون ریال اعلام شده است.

در برنامه بودجه ۹۳ کشور در بخش راه و شهرسازی بودجه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی به میزان سه میلیون و ۱۸۸ هزار و ۸۰۹ ریال، بودجه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید معادل ۸۷۰ هزار میلیون ریال، بودجه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ۷۴۵ هزار و ۹۰۰ میلیون ریال درنظر گرفته شده است.