کد خبر: 60644

آمار واگذاری سهام شرکتهای دولتی در ۸ ماهه امسال حکایت از واگذاری ۲۷ هزار میلیارد سهم دولتی به بخش خصوصی دارد که تنها ۱۸ درصد کل واگذاریها را شامل می شود.

به گزارش افکارنیوز ، آمار واگذاری سهام شرکتهای دولتی از ابتدا تا پایان آبان امسال حکایت از واگذاری ۱۴۸ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال سهم دولتی دارد که از این میزان سهام فروش رفته، ۲۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی واگذار شده است که تنها ۱۸.۳ درصد این واگذاریها را شامل می شود.

بر اساس این گزارش، عملکرد خصوصی سازی در سالجاری تا پایان آبان نشان می دهد ۴۳ هزار میلیارد ریال نیز در این مدت به بخش خصوصی و تخصیصی فروخته شده که منابع حاصل از آن بابت رددیون دولت پرداخت شده است.

در این ۸ ماه، بالغ بر ۷۷ هزار و ۹۷۸ میلیارد ریال سهم دولتی نیز بابت رددیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی داده شده است.

این گزارش می افزاید: از ۱۴۸ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال سهم واگذار شده در هشت ماهه امسال، ۱۱۳ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال سهم دولتی در بورس اوراق بهادار، ۸ هزار و ۴۱۵ میلیارد ریال سهم از طریق مزایده و ۲۶ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال در فرابورس فروخته شده و هیچ سهمی از طریق مذاکره واگذار نشده است.

آمار واگذاریها به تفکیک وزارتخانه از ابتدای سال جاری تا پایان آبان هم بیانگر واگذاری ۹۴ هزار و ۱۷۴ میلیارد ریال سهم شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، ۴۶ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۴۶۱ میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۴ هزار ۱۹۸ میلیارد ریال سهم از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو است.

همچنین ۲ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت جهادکشاورزی و ۴۵ میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت راه و شهرسازی در مدت یادشده از بدنه دولت جدا شده است.

این گزارش می افزاید: از ابتدای امسال تا آبان تعداد شرکتهای دولتی که بخشی یا سهام آنها به طور کامل واگذار شده شامل ۴۴ شرکت است که سهام ۳۷ شرکت به بخش خصوصی و سهام ۱۱ شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رددیون دولت فروخته شده است.