کد خبر: 63761

آخوندی:

وزیر راه و شهرسازی، مهم ترین شاخص تعیین قیمت بلیت در صنعت حمل و نقل به خصوص در بخش قطارهای مسافری را اصل رقابت پذیری در بازار دانست.

به گزارش افکارنیوز ،   عباس آخوندی افزود: با گسترش رقابت در صنعت حمل و نقل ریلی نه تنها کیفیت و ارایه خدمات شرکت های مسافری افزایش می یابد بلکه قیمت بلیت در بازار، رقابتی و تعدیل خواهد شد.

وی با بیان آنکه در فضای رقابتی قیمت بلیت ها به سمت واقعی شدن حرکت خواهد کرد، اظهار داشت: معتقدیم در صنعت حمل و نقل تنها اصل طلایی رقابت، می تواند قیمت ها را تعیین کند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بدون شک بازار رقابتی به نفع مردم خواهد بود و هدف ما به عنوان مدافع واقعی شهروندان، ارتقا کیفیت خدمات شرکت های مسافری در بخش های مختلف صنعت حمل و نقل است.

آخوندی تصریح کرد: طی ۳۰ سال گذشته ثابت شده است که سیستم های دستوری در بخش های مختلف صنعت حمل و نقل، کارآمدی لازم را ندارند.

وی یادآور شد: آن چیزی که برای ما اهمیت دارد، ارتقا کیفیت خدمات و اطمینان مردم از نوع خدمات است، اما مساله به آن معنی نیست که وزار راه و شهرسازی موضوع تعیین قیمت را رها و هر شرکتی به خواسته خود عمل کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: رقابت در بازار، اصلی ترین بحث ما در تعیین قیمت ها است زیرا طی سالهای گذشته، تعیین دستوری قیمت ها در صنعت حمل و نقل ناکارآمدی خود را ثابت کرده است.