کد خبر: 63826

رییس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه از این پس کارخانجات شیر خام را به قیمت ۱۳۵۰ تومان از دامداران خریداری می کنند، گفت: قیمت لبنیات تا پایان سال ثابت می ماند.

به گزارش افکارنیوز ، احمد مقدسی با اشاره به تخصیص ۳ هزار میلیارد ریال به دامداران افزود: هنوز دستورالعملی در مورد اینکه نحوه اختصاص این یارانه به چه شکل است به وزارت خانه های مربوطه ابلاغ نشده است.

وی اضافه کرد: ما منتظر هستیم هیات دولت دستورالعمل مذکوررا به این وزارتخانه ها ابلاغ نماید.

مقدسی با بیان اینکه یارانه مزبور برای ۴ ماه دامداران در نظر گرفته شده است، ادامه داد: با توجه به این موضوع تولیدکنندگان به مدت پنج ماه هزینه تامین علوفه را از جیب خود پرداخت کرده اند.

رییس انجمن صنفی گاوداران اضافه کرد: براساس پیشنهاد وزارت جهاد به هیات دولت قرار است کارخانجات شیر خام را به قیمت ۱۳۵۰ تومان از دامداران خریداری کنند.

مقدسی ادامه داد: با این حال قیمت لبنیات برای مصرف کنندگان ثابت می ماند و دولت مابه التفاوت آن را به کارخانجات می پردازد.