کد خبر: 65277

او با بیان این که دولت بودجه ۱۹۵ میلیاردی را برای اهداف خود در نظر گرفته است، گفت: با توجه به عملکرد دولت ها، سابقه حجم استفاده از نفت و قیمت آن تجربه هایی را کسب کرده ایم که این شبهه را بوجود آورده که آنچه در لایحه بودجه آمده با واقعیت ها هماهنگ نیست.

به گزارش افکارنیوز ، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ با بیان این که عزم دولت بر این است که با جهت دهی مناسب به نقدینگی تورم را کنترل کند، اظهار کرد: در حال حاضر اولویت اول سیاست ها و برنامه ریزی های دولت کنترل تورم است و از لایحه بودجه این طور بر می آید که با کنترل حجم نقدینگی می خواهد تورم را کنترل و آن را کاهش دهد.

وی ادامه داد: اولین ابزار دولت برای کاهش تورم کنترل حجم نقدینگی است و بودجه نقش اصلی و کلیدی را در حجم نقدینگی کل کشور ایفا می کند.

چه تضمینی برای فروش هر بشکه نفت ۱۰۰دلاری وجود دارد؟

رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که در لایحه بودجه نفت براساس بشکه ای ۱۰۰ دلار تعیین شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع این سوال را به وجود می آورد که آیا دولت می تواند در سال آینده هر بشکه نفت را با قیمتی ۱۰۰ دلار به فروش برساند؟

به گفته وی، همچنین قیمت هر دلار در لایحه بودجه ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته شده که باید دید تعیین چنین رقمی روی شاخص های اقتصادی به ویژه تورم، تجارت جهانی و سایر شاخص ها چه تاثیری می گذارد.

کاهش بودجه عمرانی به بیکاری دامن می زند

آل اسحاق با اشاره به رقم اختصاص داده شده برای بودجه های عمرانی تاکید کرد: در سال گذشته حداکثر برای پروژه های عمرانی ۲۰ درصد اختصاص داده شد ولی کاهش بیش از حد بودجه های عمرانی اثر وضعی روی اشتغال دارد.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: در حال حاضر باید این رقم را با توجه به نیاز پروژه های نیمه تمام یا در حال اجرا تعیین کرد زیرا این پروژه ها مستقیما با وضعیت اشتغال در کشور ارتباط دارند.

پرداخت بدهی طلبکاران در بودجه چه شد؟

وی با تاکید بر این که موضوع مهمی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورد توجه قرار نگرفته بحث طلبکاران از دولت است، خاطرنشان کرد: مشخص نشدن ردیف بودجه ای برای پرداخت بدهی های دولت به طلبکاران بخش خصوصی از نقاط ضعف لایحه بودجه است زیرا در حال حاضر هیچ ردیفی برای تعیین رقم بازپرداخت این بدهی ها تعیین نشده است.

آل اسحاق در ادامه اظهار کرد: بحث هدفمندی یارانه ها که از اصلی ترین موضوعات فعلی اقتصاد کشور است به طور مشخص در لایحه بودجه تعیین تکلیف نشده است.

بلاتکلیفی هدفمندی در لایحه بودجه

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان این که از یک طرف شرایطی در کشور وجود دارد که حذف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ممکن نیست، بیان کرد: از سوی دیگر هنوز سیاست های مشخصی اتخاذ نشده که اجرای آن به افزایش حجم نقدینگی های سرگردان دامن نزند.

وی با تاکید بر این که حل و فصل تعارضات موجود در قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم سیاست های جدیدی را می طلبد، اظهار کرد: این که دولت مرحله دوم را از لایحه بودجه جدا کرده و طرحی جداگانه را در این زمینه به مجلس آورده از نقاط پر ابهام لایحه بودجه امسال است.

آل اسحاق گفت: درآمدهایی که دولت برای بودجه سال آینده در نظر گرفته بسیار خوش بینانه است. به عنوان مثال درآمدهای دولت از بخش معدن در لایحه بودجه سال آینده در بعضی از جاها تا شش برابر افزایش یافته است که این موضوع با واقعیت ها یکی نیست.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش قیمت برخی از خدمات ارائه شده از سوی دولت به عنوان درآمدزایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ اظهار کرد: اگر افزایش قیمت این خدمات با قدرت مالی مردم هماهنگ نشود مشکل ساز است.

وی در ادامه با اشاره به اهدافی که لایحه بودجه باید در نظر بگیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجلس باید بسنجد که آیا لایحه بودجه با اهداف همسو است یا خیر؟

رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: کنترل تورم، رونق بخش تولید و اقتصاد کشور، جهت گیری سرمایه گذاری ها به سمت تولید، زمینه سازی برای استفاده از منابع خارجی و داخلی، چگونگی تاثیر بودجه در سیاست های پولی و مالی، بهداشت و معیشت مردم از جمله اهداف اصلی است که مجلس به همسو بودن بودجه با آن ها تاکید دارد.

نگاه انتزاعی به بودجه اشتباه است

وی با تاکید بر این که بودجه برآیندی از مجموعه تلاش ها است و نباید به صورت انتزاعی به آن نگاه کرد، تصریح کرد: باید دید که آیا خروجی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به اهداف فوق دست می یابد یا خیر.

آل اسحاق با بیان این که نگاه دولت و مجلس به بودجه باید نگاهی جامع و همسو با اهداف و همچنین خروجی آن باید عملیاتی باشد، بیان کرد: در غیر این صورت بودجه به جای کمک کار بودن ایجاد مشکل کرده و مواجه شدن با بودجه کسری نه تنها باعث رسیدن دولت به هدف کاهش تورمی خود نمی شود بلکه در نهایت شاهد افزایش تورم در سال بعد نیز خواهیم بود.

رییس اتاق بازرگانی تهران در پایان درباره درآمدهای مالیاتی که در بودجه پیش بینی شده با تاکید بر این که جهت گیری این سیاست طی سال های اخیر مثبت بوده است، گفت: ولی شیوه گرفتن مالیات همواره نگرانی هایی را ایجاد کرده و دولت باید مراقب باشد که دوباره هدف های مشخص برای پرداخت مالیات فرار نکرده و فشار آن بر حقوق بگیران وارد نشود.