کد خبر: 667

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در بررسی لایحه سه دوازدهم به دنبال دادن مجوز لازم به دولت برای تامین دخل و خرج دولت در سه ماهه اول سال است که در همین راستا مبلغی بین ۳۸ تا ۴۱ هزار میلیارد تومان در کمیسیون به تصویب خواهد رسید.

اسماعیل جلیلی در توضیح نظر کمیسیون برنامه و بودجه برای اختصاص اعتبار به دولت برای داشتن مجوز اجازه دریافت ها و پرداخت ها در سه ماهه اول سال ۹۲، گفت: برآورد دولت اختصاص مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان برای سه ماهه ابتدای سال ۹۲ است که این میزان نیز مطابق با منابع بودجه عمومی دولت در سال ۹۱ به دست آمده است.

وی توضیح داد: منابع بودجه عمومی دولت در سال ۹۱،۱۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است که سه دوازدهم این میزان مبلغی بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان می شود. دولت با این پیش فرض که ۲۰ درصد هزینه ها نسبت به سال گذشته نیز افزایش پیدا می کند بودجه خود را در سه ماه ابتدای سال ۹۲ بر اساس مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان بسته است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در چنین شرایطی برخی از اعضای کمیسیون معتقدند که برای بودجه سه دوازدهم نباید درآمدهای اختصاصی دولت مشمول شود و برخی دیگر نیز بر این باورند که هزینه های جاری دولت را باید مشمول بودجه سه دوازدهم کرد و نباید هزینه های عمرانی را دخیل نمود. تعابیر در این رابطه زیاد است، مهم آن است که تمامی دریافت ها و پرداخت ها مطابق با سه ماهه ابتدای سال ۹۱ باشد.

وی در خصوص تصمیم گیری این کمیسیون در مورد میزان سقف اعتبار دولت برای دریافت و پرداخت ها در سه ماهه اول سال ۹۲، اظهار کرد: کمیسیون در آخرین جلسه روز گذشته خود دو پیشنهاد را مورد بررسی قرار داد، این دو پیشنهاد شامل رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان و دیگری ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. طبیعتا پس از تصویب کلیات لایحه در جلسه علنی امروز، این موضوع در جلسه بعدازظهر کمیسیون مورد رسیدگی قرار می گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: میزان دریافت ها و پرداخت های دولت در سه ماهه اول بستگی به منابعی دارد که مجلس مطابق آن به دولت اجازه دریافت و پرداخت ها را می دهد. اگر منابع عمومی برای دولت در نظر گرفته شود لایحه سه دوازدهم بر مبنای ۳۸ هزار میلیارد تومان و اگر بودجه عمومی در نظر گرفته شود بر مبنای ۴۱ هزار میلیارد تومان بسته می شود.

جلیلی تاکید کرد که نظر اکثریت اعضای کمیسیون بر این است که اعتبارات لازم به دولت برای تامین نیازهایش در سه ماهه ابتدای سال اختصاص داده شود که طبیعتا مبلغی بین ۳۸ تا ۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی گفت که تصمیم گیری در این رابطه در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون برنامه و بودجه و یا حداکثر در جلسه فردا (دوشنبه) کمیسیون لحاظ خواهد شد و بعد از این کمیسیون وارد بررسی لایحه بودجه ۹۲ می شود.