کد خبر: 6677

در سال ۱۳۹۱

صادرات پسته خندان کشور در سال ۱۳۹۱ اگرچه از نظر وزنی با کاهش چهار درصدی بالغ بر ۱۰۱.۴ هزار تن شد اما از نظر ارزشی با رشد چهار درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ به بیش از ۸۳۱ میلیون دلار رسید.

براساس تازه ترین آمار گمرک ایران در سال گذشته پسته خندان ایران به صورت مستقیم به ۵۹ کشور و منطقه دنیا صادر شد. در این بین هنگ کنگ، امارات و روسیه اصلی ترین مقاصد پسته خندان صادراتی ایران بودند. به طوری که میزان صادرات به این سه بازار به ترتیب به ۳۷.۶، ۱۵.۱ و ۱۱.۲ هزار تن شد. به معنای دیگر بیش از ۶۳ درصد از کل صادرات پسته خندان ایران در سال ۱۳۹۱ مربوط به این سه بازار بود.

به جز پسته خندان در سال گذشته بالغ بر ۱۷ هزار تن پسته ناخندان و حدود ۱۰ هزار تن مغز پسته نیز از کشور صادر شد.

مجموع صادرات صنعت پسته کشور (شامل پسته خندان، پسته ناخندان، سایر انواع پسته و مغز پسته) در سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب به ۱۲۸.۶ هزار تن و ۱.۱۴۰ میلیارد دلار رسید.

پسته خندان هشتمین کالای عمده صادراتی کشور در سال ۱۳۹۱ بود. پسته همچنین جایگاه نخست صادرات را در بین محصولات غذایی و کشاورزی بدست آورد.