کد خبر: 67161

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی مدعی شد که در اولین لایحه پیشنهادی بودجه دولت روحانی بسیاری از مفاد بودجه مشابه قانون بودجه ۹۲ است.

به گزارش افکارنیوز ، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی عجیب در آستانه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مدعی شد که اولین لایحه پیشنهادی بودجه دکتر روحانی بسیاری از مفاد بودجه مشابه قانون بودجه ۹۲ است که در دوره دولت احمدی نژاد تهیه شده بود.

در این گزارش که با عنوان بررسی بودجه پیشنهادی ۱۳۹۱ از منظر حقوقی در دی ماه جاری با شماره مسلسل ۱۳۴۰۹ از سوی معاونت پژوهشهای سیاسی - حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده و خبرنگار صبحانه به نسخه ای از آن دست یافت، با بررسی تفکیکی ۱۹ تبصره اولین لایحه پیشنهادی بودجه دولت ادعا شده" با مقایسه لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۳۹۳ با قانون بودجه ۱۳۹۲ این نکته قابل برداشت است که بسیاری از مفاد لایحه، مشابه بندهای قانون بودجه ۹۲ است که گاه دقیقاً تکرار آن بندهاست و گاهی با تغییرات اندکی مواجه شده است.

تصویر صفحه نهم گزارش مرکز پژوهش ها درباره تشابه عجیب بودجه ۹۲ و ۹۳


در این گزارش همچنین با اشاره به اینکه بر اساس قانون بایستی لوایح قانونی دولت دارای مقدمه توجیهی شامل مبانی، دلایل، مستندات و نوع نگرش و اهداف دولت باشد، نبود این مقدمه مورد انتقاد قرار گرفته است.


" بندهای مختلف با ماهیت غیربودجه ای" و" بندهای ناقض قوانین دائمی" یکی دیگر از موارد گزارش انتقادی مرکز پژوهشهای مجلس است که در آن از وجود موارد متعدد اشکالات اینچنینی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت انتقاد شده است.

برای دسترسی و مطالعه متن کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اینجا کلیک کنید.