کد خبر: 69283

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در رابطه با سوانح جاده ای نباید به دنبال مقصر بگردیم بلکه باید به دنبال علت وقوع باشیم.

عباس آخوندی در حاشیه نشست هم اندیشی ارتقای سطح حمل و نقل جاده ای در جمع خبرنگاران گفت: همه مردم و تمام دستگاه ها در رابطه با سوانح مسئولیت دارند و باید این قبیل موضوعات را با مردم در میان بگذاریم تا راهکارهایی برای آن ارائه شود.

وی با تاکید بر این که رسیدگی به این موضوع نیاز به همکاری ملی دارد، اظهار کرد: بحث سوانح با فاکتورهای مختلفی از جمله جاده، عوامل انسانی، خودرو یا شرایط جوی درگیر است بنابراین با یک بخشنامه یا دستور قابل حل نیست بلکه نیاز به هماهنگی و همکاری ملی دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در گام اول به دنبال آن هستیم که بتوانیم این موضوع را در سطح نخبگان و دانشگاهیان طرح کنیم تا پس از آن بتوانیم آن را به آموزش عمومی تبدیل کرده و از طریق رسانه های ملی و مکتوب آن را با مردم در میان بگذاریم.

ادامه اخبار