کد خبر: 6953

در سال ۱۳۹۱ رخ داد:

واردات انواع گوشت و احشای خوراکی در سال ۱۳۹۱ با کاهش ۱۴.۸۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۶۴.۶ هزار تن رسید.

براساس تازه ترین آمار گمرک ایران در سال گذشته ارزش واردات انواع گوشت و احشای خوراکی نیز با کاهش ۱۵.۳۸ درصدی بالغ بر ۷۵۸.۲ میلیون دلار شد.

انواع گوشت و احشای خوراکی در سال گذشته از نظر ارزشی سهمی معادل ۱.۴۲ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داد.

از کل واردات گوشت و احشای خوراکی کشور در سال گذشته بیش از ۱۰۴.۷ هزار تن مربوط به گوشت گوساله و گاو (۵۳۳.۲ میلیون دلار) ، ۱۲.۳ هزار تن گوشت بره و گوسفند (۱۱۱.۴ میلیون دلار) و ۴۷.۵ هزار تن نیز مربوط به گوشت مرغ و خروس (۱۱۳.۵ میلیون دلار) بود.

به صورت تفکیک شده واردات گوشت گوساله و گاو، گوشت بره و گوسفند و گوشت مرغ و خروس در سال گذشته به ترتیب ۲۲.۷ کاهش، ۶۳.۲ درصد افزایش و ۵.۲ درصد کاهش یافت.

ادامه اخبار