کد خبر: 70213

معاون برنامه ریزی و امور افتصادی وزیر نیرو گفت: پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش نرخ آب و برق در سال ۹۳، افزایش ۳۸ درصدی است اما هنوز هیچ رقمی در دولت و ستاد هدفمندی نهایی نشده است.

به گزارش افکارنیوز ، علیرضا دائمی اظهار داشت: تاکنون جلساتی در دولت و ستاد هدفمندی یارانه ها برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص میزان افزایش نرخ آب و برق مصرفی در سال ۹۳ برگزار شده اما تا امروز هیچ سناریویی نهایی نشده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در پاسخ به اینکه پیشنهاد وزارت نیرو درخصوص میزان افزایش نرخ آب و برق مصرفی چیست، تصریح کرد: پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش نرخ آب و برق در سال ۹۳، افزایش ۳۸ درصدی است.

 از ابتدای نیمه دوم سال جاری بحث افزایش قیمت های آب و برق به صورت جدی در دولت در حال بررسی است اما به دلیل ملاحظاتی از سوی دولت در سال جاری، ماده قانونی افزایش ۳۸ درصدی بهای مصرف آب و حامل های انرژی که در قالب بودجه سال ۹۲ مصوب شده بود اجرایی نشد.

از اینرو، پیشنهاد وزارت نیرو اجرای همان مصوبه ۳۸ درصدی مجلس است که بر این اساس در صورت تصویب دولت، آب به ۴۰۰ تومان در هر مترمکعب و برق به ۶۹ تومان در هر کیلووات می رسد.