کد خبر: 71277

تبیین شعار «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» ؛

استخدام مفاهیم فرهنگ و اقتصاد در کنار یکدیگر، بیانگر آن است که این دو مهم لازم و ملزوم یکدیگرند و این واقعیت که فرهنگ بستر و زمینه‌ی تحقق و تعالی دیگر حوزه‌ها از جمله حوزه‌ی اقتصادی به شمار می‌رود، بیانگر این راهبرد اساسی است که بدون فراهم آمدن زیربنای فرهنگی مناسب نمی‌توان تحقق اقتصاد مقاومتی را چشم‌انتظار بود.

کرمان خبر: « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» عنوانی است که مقام معظم رهبری برای سال ۹۳ برگزیدند. استخدام مفاهیم فرهنگ و اقتصاد در کنار یکدیگر در شعار امسال بیانگر آن است که این دو مهم لازم و ملزوم یکدیگرند و تحقق و تعالی یکی بی دیگری میسر نیست. فرهنگ بستر و زمینه ی تحقق و تعالی دیگر حوزه ها، از جمله حوزه ی اقتصادی به شمار می رود و بدون فراهم آمدن زیربنای فرهنگی مناسب با عزمی ملی و مدیریتی جهادی، نمی توان تحقق اقتصاد مقاومتی را چشم انتظار بود.

براساس فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای، فرهنگ به منزله ی هوایی است که تنفس می کنیم و این مسئله یکی از اساسی ترین زیرساخت های تحقق سایر اهداف جامعه ی اسلامی، از جمله اقتصاد مقاومتی است. به عبارت دیگر، بن مایه های فرهنگی، روح و بال پرواز جامعه در پیمودن مسیر تعالی است؛ چراکه فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم و آن چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با آن سروکار دائمی دارند و الهام بخش آنان در حرکات و اعمالشان است. بنابراین به روشنی می توان برتری و اهمیت فرهنگ بر اقتصاد را تصدیق کرد؛ چراکه در صورت فرهنگ سازی مناسب، می توان به اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز دست یافت، اما رسیدن به این مهم، مستلزم عزمی ملی و مدیریتی جهادی است.

رخنه های فرهنگی؛ مسیر ورود چالش های اقتصادی

استقلال، عزت مداری و قرار نگرفتن تحت تأثیر قدرت ها موجب شده است تا طی سال های اخیر، یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور و مردم ایران شکل بگیرد؛ جنگی که پیش نیازش ایجاد تغییرات فرهنگی در جامعه ی ایرانی و تغییر الگوی مصرف به سمت وسوی اسراف و زیاده روی در مصرف و با هجمه های فرهنگی برای تغییر « سبک زندگی» مردم کشورمان بوده است. تغییرات ناخوشایند سبک زندگی در جامعه ی اسلامی ایران، نکته ای است که تذکر رهبر انقلاب را در پی داشت؛ چراکه موجب ضعیف شدن و آسیب پذیری جامعه ی اسلامی می شود و در پی آن، دشمنان از این نقطه ضعف برای ضربه زدن به جامعه ی ایران بهره می گیرند.

بر همین اساس، نگرشی اجمالی در نام گذاری سال های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب لزوم توجه به دو نکته ی اساسی اقتصاد و فرهنگ را متذکر می شود؛ نام گذاری هایی که مؤید اصلاح ساختارهای فرهنگی جامعه همچون اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، حمایت از تولید ملی و سرمایه ی ایرانی به عنوان زمینه ها و پیش نیاز خلق حماسه ی اقتصادی و دستیابی به رفاه اجتماعی شایسته ی جامعه ی ایران است. با وجود این، به دلیل برخی نقاط ضعف و همچنین تهاجم فرهنگی گسترده ای که علیه جامعه ی ما وجود دارد، حماسه ی اقتصادی نیز که بخش اعظم آن مبتنی بر فرهنگ، سبک زندگی، باورها و عادات مردم است، آن گونه که باید، محقق نشده است.

از همین رو، رهبر معظم انقلاب با تکیه بر عزم ملی و لزوم مدیریت جهادی امور، سال جاری را « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام گذاری فرمودند. اما الزامات بحث فرهنگ در دستیابی به اقتصاد مقاومتی چیست؟ چه نقشه ی راهی ما را به این مهم می رساند؟ تقسیم وظایف در حوزه ی مسئولان، مدیران، دستگاه های فرهنگی و مردم چگونه باید باشد؟ چه شاخص هایی در این مسیر وجود دارد که اندازه گیری آن ها نمایش دهنده و تضمین کننده ی سلامت مسیر پیموده شده است؟ و در نهایت راهکارهای دستیابی به عزم ملی و مدیریت جهادی برای رسیدن به یک فرهنگ درست و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی چیست؟

این ها سؤالاتی است که در مواجهه با عنوان سال جدید، با آن ها برخورد خواهیم کرد.

فرهنگ بستر شکل گیری و خیزش هر نوع حرکت علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. به این ترتیب، هیچ طرحی بدون در نظر گرفتن یک پیوست فرهنگی مبتنی بر الگوهای بومی، ملی و دینی نمی تواند در مسیر موفقیت قرار بگیرد. این نکته ای است که غرب در تمامی محصولات و کالاها و حتی دانش وارداتی به دیگر کشورها لحاظ نموده است.

پیوست فرهنگی تضمین موفقیت هر طرح

فرهنگ بستر شکل گیری و خیزش هر نوع حرکت علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. به این ترتیب، هیچ طرحی بدون در نظر گرفتن یک پیوست فرهنگی مبتنی بر الگوهای بومی، ملی و دینی نمی تواند در مسیر موفقیت قرار بگیرد. این نکته ای است که غرب در تمامی محصولات و کالاها و حتی دانش وارداتی به دیگر کشورها لحاظ نموده است. از همین رو، از یک عروسک باربی وارداتی گرفته تا پیچیده ترین کتاب ها و مباحث علوم انسانی، همه و همه پیوست هایی فرهنگی دارند که با ابزار رسانه به جوامع دیگر راه می یابد تا تکمیل کننده ی زنجیره ای باشد که این کالاهای صنعتی، علمی یا فرهنگی برای آن تدارک دیده شده است. هدف نهایی تمام این کالاها هم تغییر در فرهنگ و سبک زندگی جوامع است، زیرا از رخنه های فرهنگی بهتر و راحت تر می توان بر جامعه ای تسلط یافت و اهداف استعماری را پیگیری کرد.

با نگاهی دقیق تر به مقوله ی تحریم های اقتصادی و فضاسازی های رسانه ای که در پی آن از سوی رسانه های غربی رخ داد، می توان به روشنی دریافت حتی بحث های اقتصادی و تحریم علیه ایران نیز با پیوست های فرهنگی همراه بوده است. این مسئله لزوم طرح مباحث فرهنگی را در کنار مسائل اقتصادی و پیگیری این مباحث را به موازات اقتصاد در کشور بیشتر به رخ می کشد. به عبارت دقیق تر، اقتصاد مقاومتی خود از جنس فرهنگ است و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی مقاومت و تدبیر در مسائل اقتصادی را بیان می کند و از آنجایی که رعایت اصل سنخیت در مقابله، بهترین راهکار است، برای مواجهه با تهاجم فرهنگی و پیوست های فرهنگی طرح های سیاسی و اقتصادی غرب علیه کشورمان باید از راهکارهایی از همان جنس بهره بگیریم.

تغییر فرهنگ؛ بهترین راه سلطه

در جامعه ی امروز ما، اما به دلایل متعددی، اقتصاد به یکی از مهم ترین مسائل کشور تبدیل شده است. موضوعات اقتصادی به دلیل پیوستگی با معیشت و رفاه اجتماعی، به نوعی در تمامی جوامع دارای اولویت است و با توجه به تکانه های اجتماعی و زیرورو شدن های اقتصادی جامعه ای می تواند در زمینه های اقتصادی موفق عمل کند که اقتصادش به تعبیر مقام معظم رهبری، درون زا، برون گرا، مردمی، دانش بنیان و عدالت محور باشد تا بتواند در برابر هرگونه تهدید و آسیبی مقاوم بوده و به معنای تمام و کمال اقتصاد مقاومتی به حساب بیاید. اما برقراری چنین اقتصادی در کشور نیازمند برخی الزامات و پیش نیازهایی است که بخشی از آن سخت افزاری و بخشی دیگر نرم افزاری است.

فرهنگ در حقیقت بخش نرم افزاری تحقق اهدافی همچون اقتصاد مقاومتی به شمار می رود؛ همان گونه که برای ایجاد وابستگی اقتصادی یا سیاسی نیز نخستین گام دشمنان انحراف فرهنگ و باورهای مردم به سمت وسویی است که بتواند ضربه هایی جدی به جوامع وارد نمایند. به عبارت دیگر، دشمن با رخنه های فرهنگی در جامعه نفوذ می کند و با تغییر ارزش ها و نگرش مردم نسبت به استقلال یا هویت ملی و ایرانی، اسطوره های غیربومی را در ذهن آنان پرورش داده و با وابستگی اقتصادی و سپس تحمیل تحریم می کوشد تا آن جامعه را به زانو درآورده و منابع آن کشور را به نفع خود چپاول کند.

الزامات سخت افزاری اقتصاد مقاومتی

در بخش الزامات سخت افزاری اقتصاد مقاومتی، بی تردید ایران یکی از قوی ترین کشورهای جهان به شمار می رود. ظرفیت عظیم نیروی انسانی تحصیل کرده، متخصص و متعهد، حجم عظیم جمعیت مولد و جوانان ۱۵ تا ۳۰ سال در کشور، به همراه منابع طبیعی غنی، از نفت و گاز گرفته تا فلزات کمیاب و سنگ های قیمتی، در کنار موقعیت جغرافیایی مناسب و همسایگان جغرافیایی و جمعیت ۷۶ میلیون نفری کشورمان، به همراه تدوین اسناد بالادستی ارزشمندی همچون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یا سند چشم انداز بیست ساله و پیشرفت های قابل توجه علمی، همه از جمله ظرفیت های مهمی به شمار می آید که به نوعی الزامات سخت افزاری تحقق اقتصاد مقاومتی را شکل می دهد.

اما دستیابی به این مهم پیش و بیش از الزامات و زیرساخت های سخت افزاری نیازمند تغییر در باور و ارزش های مردم و در واقع الزاماتی فرهنگی است که اگر این الزامات فراهم نشود، بستر مناسب برای بهره گیری از تمامی ظرفیت هایی که برشمردیم فراهم نخواهد شد و این گونه اقتصاد مقاومتی به رویایی دست نیافتنی بدل می شود.

الزامات فرهنگی تحقق اقتصاد مقاومتی

الزامات نرم افزاری تحقق اقتصاد مقاومتی از جنس فرهنگ است. عزم ملی و مدیریت جهادی مهم ترین سرفصل های این الزامات به شمار می رود که هر کدام دارای زیرشاخه های مهمی است.

عزم ملی

انجام کارهای بزرگ اراده و عزم قوی می خواهد و این اراده ی قوی زمانی در افراد ایجاد می شود که به عظمت و الزام چنین امری باور داشته باشند. باور از جنس فکر و فرهنگ است و می توان این باور را در جامعه ایجاد کرد. برای به سرانجام رساندن اهداف اقتصادی، علمی و اجتماعی نیز نیازمند ایجاد باور و به تبع آن، نیازمند عزمی ملی در جامعه هستیم. این عزم شاخص هایی دارد که با ترویج این شاخص ها می توان عزم ملی را در جامعه پرورش داد.

حمایت از تولید ملی: تولید ملی حلقه ی اساسی پیشرفت اقتصاد است، اما حمایت از آن امری کاملاً فرهنگی است. به عبارت دیگر، مردم و مسئولان باید خود را به این حمایت متعهد بدانند و مهم ترین گام در حمایت از تولید ملی، شکستن اسطوره ی برتری کالاهای خارجی و جا انداختن فرهنگ مصرف کالاهای داخلی در میان مردم است. در این زمینه، مسئولان وظیفه ای بسیار سنگین دارند؛ چراکه اگر یک مسئول یا مدیری کالای خارجی استفاده کند، در واقع به مردم جامعه الگو می دهد و فرهنگ حمایت از تولیدات ملی و کالاهای داخلی با شکست مواجه خواهد شد.

ارتقای کیفیت و بهره وری کالای داخلی: عزم صاحبان سرمایه نیز در این میان بسیار اثرگذار خواهد بود. صاحبان سرمایه علاوه بر آنکه باید توجه به تولید ملی را اولویت خود قرار داده و در این زمینه سرمایه گذاری کنند، موظف اند در تولیدات ملی به کیفیت و بهره وری توجه کنند. در این زمینه، دستگاه های دولتی نیز موظف به نظارت و پیگیری تحقق این امر هستند.

عادت به مصرف کالای داخلی: چنانچه رهبر انقلاب هم تأکید کرده اند، اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کند، باید فرهنگ [مصرف] تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفتد. اگر بخواهیم مردم اسراف نکنند، بایستی این باور مردم بشود؛ این یعنی فرهنگ.

به عبارت دیگر، انتخاب کالای داخلی باید به شکل یک عادت جاری در فرهنگ مردم ما قرار بگیرد.

احیای فرهنگ قناعت: قناعت یکی از اصیل ترین بخش های فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی است که در سایه ی کم کاری های فرهنگی داخلی و هجمه های فرهنگی بیگانگان در جامعه بسیار کم رنگ شده است. اسراف و زیاده روی در میان مسئولان و رده های بالای جامعه، منجر به شکل گیری فرهنگ مصرف در میان سایر طبقات اجتماعی خواهد شد. بنابراین برای اصلاح نقاط ضعف فرهنگی از جمله اسراف، مصرف گرایی و زیاده خواهی باید ابتدا این ساختار در میان مسئولان و دستگاه های فرهنگ ساز و رسانه ها اصلاح شود تا به تبعیت از آنان، سایر اقشار جامعه نیز در این مسیر گام بردارند.

یکی از اساسی ترین ارکانی که می تواند فرهنگ ناب ایرانی اسلامی را در مسیر اصلی اش جاری سازد و به تحقق اقتصاد مقاومتی منجر شود برخورداری از یک مدیریت جامع براساس معیارهای بومی، ارزش های ملی و باورهای مذهبی است.

مدیریت جهادی

یکی از اساسی ترین ارکانی که می تواند فرهنگ ناب ایرانی اسلامی را در مسیر اصلی اش جاری سازد و به تحقق اقتصاد مقاومتی منجر شود برخورداری از یک مدیریت جامع براساس معیارهای بومی، ارزش های ملی و باورهای مذهبی است. تجربه ی چنین مدیریتی در پیروزی انقلاب اسلامی و سال های آغازین این برهه ی تاریخی به رهبری امام خمینی (ره) ، گویای کارآمدی برقراری یک نظام مدیریتی سالم با تکیه بر باورها و ارزش های اسلامی است.

جاری شدن مدیریت جهادی در ساختار جهاد سازندگی و همچنین دفاع از تمامیت جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس، آن هم با دست خالی و در برابر حمایت های همه جانبه ی تمامی قدرت های استکباری جهان از رژیم بعثی عراق، نمایانگر کارآمدترین شیوه ی مدیریت در کشور ماست که متأسفانه بعد از پایان جنگ، این شیوه ی مدیریتی در هیاهوی دوران سازندگی به فراموشی سپرده شد و شیوه های مدیریتی غیربومی و مبتنی بر علوم انسانی وارداتی غرب جایگزین آن شد که در پی آن، نگاه اومانیستی و لیبرالیستی جای نگاه ارزشمدارانه و اسلامی در شیوه های مدیریتی کشور را گرفت. در حالی که انتظار می رفت این مدل موفق تئوریزه شده و مبنای ساختار مدیریت کشور در همه ی بخش ها قرار گیرد و با ورود به آموزش عالی، مدیرانی جهادی برای مدیریت آینده ی کشور تربیت شوند. اما هم اکنون نظام آموزش عالی براساس آموزه های مدیریتی غربی، به تربیت مدیر می پردازد.

بر این اساس، شاید بتوان دلیل برخی کم کاری ها و وادادگی ها در حوزه های گوناگون و ایجاد رخنه های فرهنگی در جامعه را به چنین موضوعی نسبت داد؛ چراکه « الناس علی دین ملوکهم» . رهبر معظم انقلاب نیز با تأکید بر اهمیت رفتار مسئولان در شکل گیری فرهنگ عمومی جامعه می فرمایند: بسیاری از زیاده روی ها و ریخت وپاش ها در رفتار مردم، به خاطر نگاه کردن به رفتار آن کسانی است که آن ها را « بزرگ ترها» می دانند. اگر اسراف در بین سطوح بالا نباشد، در بین مردم هم اسراف کم خواهد شد.

مؤلفه های مدیریت جهادی

در حال حاضر، کارهای بزرگی در پیش داریم و بنا به تأکید رهبر انقلاب، فاصله ی بسیار زیاد کنونی با آنچه شأن ایران سربلند و پرافتخار است، جز با همت بلند، امید بی پایان و تلاش همه جانبه ی ملی نمی توان این فاصله ها را پیمود. به بیان رهبر انقلاب، با حرکت عادی و احیاناً خواب آلوده نمی شود پیش رفت و کارهای بزرگ را انجام داد، بلکه در اینجا نیازمند همت، تحرک جهادی و مدیریت جهادی هستیم. مدیریت جهادی نیز عزمی ملی می خواهد؛ همچنان که یک مدیر جهادی خود پیشتاز تمامی عرصه ها بوده و فرهنگ قناعت به عنوان یک ارزش اسلامی و الهی در تمامی رفتارها و سکنات وی قابل لمس خواهد بود. احیای مدیریت جهادی امری است که در سایه ی تحول و بومی سازی علوم انسانی رخ می دهد و در واقع نیازمند بازگشت به سبک زندگی ایرانی اسلامی و اصلاح رخنه های فرهنگی بیگانگان در فرهنگ جامعه ی امروزی ماست.

راهکارها

اما برای احیای فرهنگ بومی و اقتصاد مقاومتی در سایه ی عزم ملی و مدیریت جهادی راهکارها و وظایفی به نظر می رسد تا بتوان این مطالبه ی رهبر معظم انقلاب را در مسیر پیشرفت و تعالی کشور به انجام رساند:

· ورود دستگاه های فرهنگی و رسانه ها به مباحث اصیل فرهنگ ایرانی اسلامی. این ورود گاهی به شکل دفاع در برابر رخنه های فرهنگی بیگانه و گاهی به صورت ایجابی است. نکته ی حائز اهمیت درباره ی وظیفه ی دستگاه های تبلیغاتی اینجاست که نباید رفتارشان را با رسانه های غربی تنظیم کنند.

· فعالیت های فرهنگی خودجوش در میان مردم و به خصوص قشر تأثیرگذار جوان.

· حضور مراجع فرهنگی اعم از علما، اساتید، روشن فکران انقلابی، هنرمندان متعهد در عرصه ی فرهنگ و نقد و تذکر و بزرگ نمایی نقاط ضعف و ارائه ی پیشنهادات سازنده و عملی.

· توجه جدی به بومی سازی علوم انسانی و تسریع این امر خطیر.

· فراهم آوردن زمینه های شکل گیری یک تمدن نوین اسلامی و عرضه ی این تمدن و فرهنگ به جهان برای مقابله با فرهنگ اومانیستی غرب.

· ایجاد و تقویت احساس مسئولیت در جامعه

· برنامه ریزی دقیق برای عرصه ای آموزش، دستگاه های فرهنگ ساز و ذائقه ساز چون رسانه ها. (*)

منابع و مآخذ:

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شوراى عالى انقلاب فرهنگى، ۱۹ آذر ۹۲.
بیانات رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی، ۱ فروردین ۹۳.
بیانات در جلسه ی تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی، ۲۰ اسفند ۹۲.
پیام نوروزى رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۳،۲۹ اسفند ۹۲.
پیام نوروزى رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۸۶،۱ فروردین ۸۶.

*زهرا چیذری؛ کارشناس مسائل فرهنگی