کد خبر: 71307

صندوق بین‌المللی پول از ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران گزارش داد

صندوق بین المللی پول در گزارشی از ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد اقتصاد ایران در این سال ۳۲ میلیارد دلار کوچکتر شد و بدهی ناخالص دولت با افزایش ۲۰ درصدی به ۹۶ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش کرمان خبر، صندوق بین المللی پول در جدیدترین برآورد خود از شاخص های کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی از کاهش حدود ۳۲ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری در این سال نسبت به سال قبل از آن خبر داده است.
بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۲۰۱۲ به ۳۹۸ میلیارد دلار رسیده بود در سال ۲۰۱۳ به ۳۶۶.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. به همین ترتیب تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید با حدود ۲ میلیارد دلار کاهش نسبت به سال ۲۰۱۲ مواجه شده و از ۹۴۷.۲ میلیارد دلار در این سال به ۹۴۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ رسیده است.
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ را منفی ۵.۶ درصد اعلام کرده و از کاهش این رقم به منفی ۱.۶۶ درصد در سال ۲۰۱۳ خبر داده است.
بر اساس این گزارش میزان سرمایه گذاری های انجام شده در ایران نیز طی سال ۲۰۱۳ کاهش داشته و از ۴۱.۹ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۲ به ۳۷.۸ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۳ رسیده است.
پس اندازهای ناخالص ملی نیز با کاهش مواجه شده و از ۴۸.۵ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۲ به ۴۵.۹ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است.
صندوق بین المللی پول میزان تورم در ایران طی سال ۲۰۱۳ را بالغ بر ۳۵ درصد اعلام کرده که با افزایش نسبت به رقم ۳۰.۵ درصدیِ سال قبل از آن مواجه شده است.
بر اساس این گزارش کل صادرات کالاها و خدمات ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل از آن ۵.۴ درصد رشد داشته است. رشد صادرات ایران در این سال در حالی است که صادرات ایران در سال ۲۰۱۲ و به دلیل تحریم نفتی غرب با افت ۲۶ درصدی مواجه شده بود.
اما واردات ایران همچنان منفی بوده و در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۹ درصد کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۲ نیز واردات کالاها و خدمات ایران افت ۱۵ درصدی را تجربه کرده بود.
این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را به ترتیب ۱۲.۲ درصد و ۱۲.۹ درصد اعلام کرده و از کاهش درآمدهای عمومی دولت ایران به ۱۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ خبر داده است. درآمدهای عمومی دولت ایران در سال ۲۰۱۲ معادل ۱۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی ایران اعلام شده بود.
به موازات کاهش درآمدهای عمومی دولت ایران هزینه های عمومی دولت ایران نیز کاهش داشته است. هزینه های عمومی دولت در سال ۲۰۱۲ معادل ۱۵.۳ درصد جی دی پی بود که این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۱۴.۷ درصد جی دی پی کاهش یافته است.
صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود، از افزایش ۲۰ درصدی بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۳ خبر داده است. کل بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این نهاد بین المللی در پایان گزارش خود تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۳ را بالغ بر ۲۹.۷ میلیارد دلار اعلام کرده است که نشان دهنده افزایش ۳.۵ میلیارد دلاری این رقم نسبت به سال قبل از آن است. تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۲۶.۲ میلیارد دلار اعلام شده بود.

منبع: تسنیم