کد خبر: 7924

مسئول دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس اعتبارات طرح توسعه کشاورزی طرح احداث گلخانه ها در کشور برای تأمین نیاز مردم در تمام فصول سال انجام می شود.

حسن خدنگی، در پاسخ به اینکه چرا همه ساله قیمت صیفی جات در بخشی از سال افزایش پیدا می کند، گفت: در مقطعی از سال محصول در منطقه سردسیر تولید نمی شود و محصول مناطق گرمسیر هم به بازار نرسیده است، بنابراین خلأیی وجود دارد که در این زمان عرضه اندکی کاهش می یابد.

مسئول دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی افزود: برای پر کردن این خلأ و تأمین نیاز مردم در تمام طول سال کارگروه طرح توسعه کشاورزی وام هایی را برای احداث گلخانه ها در نظر گرفته که به تدریج در کشور ایجاد می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر سطح زیر کشت گلخانه های تولید سبزی و صیفی کشور ۳۸۰ هکتار است و با اجرای این طرح به سطح گلخانه های اضافه خواهد شد.

خدنگی در توضیح دلیل بالا رفتن اخیر قمیت گوجه فرنگی در بازار گفت: امسال به دلیل سرمای منطقه جیرفت باعث عدم رنگ گیری به موقع شد، از سوی دیگر کندی حمل و نقل به ویژه بعد از سه روز بارندگی شدید جنوب کرمان باعث کاهش عرضه گوجه فرنگی به بازار شد.

*قیمت گوجه فرنگی کیلویی ۶۰۰ تومان در مزرعه


مسئول دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی افزود: از هفته گذشته روند کاهش قیمت گوجه فرنگی تشدید شده و در حال حاضر قیمت گوجه فرنگی در سر مزرعه کیلویی ۶۰۰ تومان است.

خدنگی در پاسخ به اجرای الگوی کشت اظهار داشت: کشاورزان با توجه به قیمت بازار خودشان برنامه ریزی تولید دارند و وزارت جهاد کشاورزی آنها را مدیریت می کند و به طوری که در جدیدترین تصمیم قرار است کشاورزانی که مطابق برنامه پنجم توسعه عمل نکنند، حمایت های نهاده ای انجام نشود.